Čestitke za poklone
Čestitke custom su čestitke koje radimo po vašem izboru dizajna štampe, motiva i formata. U ponudi je nekoliko standardnih tipova i veličina prilagođenih najčešćim zahtevima i standardnim veličinama. Porukice za poklone radimo u standardnoj veličini 8.5 x 8,5 cm zatvorene. Mogu biti dvolisne ili jednolisne kao, bilo koje mere i natpisa na njima.
P001
P001
P002
P002
P003
P003
P004
P004
P005
P005
P006
P006
P007
P007
P008
P008
P009
P009
P010
P010
P011
P011
P012
P012
P013
P013
P014
P014
P015
P015
P016
P016
P017
P017
P018
P018
P019
P019
P020
P020
P021
P021
P022
P022
P023
P023
P024
P024
P025
P025
P026
P026
P027
P027
P028
P028
P029
P029
P030
P030
P031
P031
P032
P032
P033
P033
P034
P034
P035
P035
P036
P036
P037
P037
P038
P038
P039
P039
P040
P040
P041
P041
P042
P042
P043
P043
P044
P044
P045
P045
P046
P046
P047
P047
P048
P048
P049
P049
P050
P050
P051
P051
P052
P052
P053
P053
P054
P054
P055
P055
P056
P056
P057
P057
P058
P058
P059
P059
P060
P060
P061
P061
P062
P062
P063
P063
P064
P064
P065
P065
P066
P066
P067
P067
P068
P068
P069
P069
P070
P070
P071
P071
P072
P072
P073
P073
P074
P074
P075
P075
P076
P076
P077
P077
P078
P078
P079
P079
P080
P080
Molimo vas da ukoliko dolazite kod nas u radnju obavezno najavite dolazak na telefon: 063 217 662