Sa brojem
Punoletstvo


Pozivnice za rođendan i proslave
Galerija

Pozivnice za  rođendan sa slikom slavljenika

12x17 cm sa kovertom i štampom teksta i slike 30 din.
Na mestima gde su slike dece predviđeno je mesto za sliku vašeg deteta.